Historia Parafii

Historia parafii w Żalnie sięga swymi początkami czasów księdza Tadeusza Krause, mianowanego proboszczem Raciąża w lipcu 1976r.

Po wielu staraniach, 27 czerwca 1977r. Wojewoda Bydgoski wyraził zgodę na włączenie do planu inwestycyjnego budowy kaplicy w Żalnie. Ks. Krause wyjaśnił wówczas, że kaplica w Żalnie będzie pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, gdyż matki wystarały się o to pozwolenie (mężczyźni bali się represji, głównie utraty pracy). Ponadto, pozwolenie nadeszło w dzień święta Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Ks. Tadeusz Krause długo starał się o ziemię pod kościół i kaplicę i w końcu, w październiku 1977r., Naczelnik Gminy Kęsowo wydał informację o terenie przeznaczonym na budowę. Decyzja Naczelnika Gminy Kęsowo, zatwierdzająca plan budowy kaplicy, została wydana 23 listopada 1979r., ale ks. Krause otrzymał ją 11 lutego 1980r.

Między Świętami Bożego Narodzenia 1979r. a Nowym Rokiem 1980r., przygotowano teren pod budowę nowego kościoła. Była nim działka dawnego cmentarza poniemieckiego, prawdopodobnie luterańskiego. Na cmentarzu tym od wielu lat nie chowano już zmarłych i teren był porośnięty krzewami. Drzewa i krzewy wyrwano, uporządkowano i wyrównano teren.

10 maja 1980r. odbyło się poświęcenie placu pod budowę przyszłego kościoła. Poświęcenia dokonał ks. bp Zygfryd Kowalski.

22 września 1980r. rozpoczęto budowę fundamentów kościoła. Wykonawcą robót budowlanych był Lucjan Dalecki z Żalna. Od 29 czerwca 1980r., przy maleńkim baraku, tzw. „budzie”, odprawiano Mszę świętą.

Po wybudowaniu fundamentów ks. Krause musiał opuścić Raciąż jesienią 1981r. i wyjechał do Niemiec. Na jego miejsce, proboszczem Raciąża został mianowany ks. dr Gerard Kulwicki.

Zgodnie z zapisem w dzienniku budowy zastał on wykonane fundamenty kościoła, mury zakrystii i salki katechetycznej oraz częściowo – ściany nawy głównej. Dzięki staraniom ks. dr. Gerarda Kulwickiego, budynek kościoła powiększono o prezbiterium i konstrukcję dachu zmieniono na stalową.

11 września 1982 roku kościół w Żalnie poświęcił ks. bp Marian Przykucki.

Nowa świątynia należała wtedy jeszcze do parafii w Raciążu, była kościołem filialnym.

20 października 1982r. ks. Kulwicki otrzymał z Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy pozwolenie na budowę plebanii, a rozpoczęto ją  3 listopada.

29 czerwca 1983r. nastąpiło pożegnanie ks. Kulwickiego.

1 lipca 1983r. urząd pierwszego proboszcza w nowym kościele objął ks. Henryk Jan Kroll, a 10.07.1983 roku (dzięki wcześniejszym staraniom ks. dra Gerarda Kulwickiego), powstała Parafia p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Żalnie, wydzielona z parafii Raciąż. Objęła ona miejscowości Żalno i Nowe Żalno, w tym czasie łącznie 867 mieszkańców.

Ks. Henryk Kroll zamieszkał 30 lipca 1983r. u państwa Heleny i Władysława Fierek w jednym pokoju, który służył za sypialnię, pokój gościnny i biuro parafialne.

Kościół miał wybudowane mury i wieżę, dach (samą blachę) bez umocnień pod sufitem, był bez posadzki, miał prowizoryczne drzwi zewnętrzne, brakowało drzwi wewnętrznych, instalacja elektryczna była założona bez planów i bez podłączenia stałego. Tynk był położony w prezbiterium i niewiele w nawie. Z wyposażenia kościoła było już tabernakulum, stary ołtarz i stara ambonka. Nie było organów, dzwonów, ławek, chrzcielnicy, chorągwi, monstrancji, kustodii, stacji Drogi Krzyżowej, katafalku, mszału, lekcjonarzy, rytuałów. Plebania miała już fundamenty, mury, były zalewane sufity, nie było dachu, kominów, schodów wewnętrznych.

Zgodnie z postanowieniami dekretu erygowania nowej parafii, ks. Henryk Kroll 11 lipca 1983r. rozpoczął starania o znalezienie miejsca na cmentarz w Żalnie. Fundatorami ziemi pod cmentarz zostali państwo Henryka i Edward Biesek z Żalna (była to darowizna dla parafii w Żalnie).

27 czerwca 1985 roku plebanię i cmentarz poświęcił ks. bp Marian Przykucki.

6 lipca 1984r. ks. proboszcz Henryk Kroll wprowadził się do plebanii.

27.11.86r. nastąpiło rozpoczęcie budowy pomieszczenia gospodarczego przy plebanii, a zakończono ją w 1988r.

5.04.88r. został rozebrany drewniany barak – pierwszy kościół w Żalnie.

12.06.88r. stanowisko organisty w Żalnie objął p. Krzysztof Górecki z Obrowa.

5.09.88r. odbyło się pożegnalne nabożeństwo Sylwii Knade – pierwszej parafianki, która wstąpiła do zakonu (było to pierwsze powołanie w parafii). 24.08 96r. Sylwia Knade  – siostra Marcelina, złożyła w Orliku zakonne śluby wieczyste.

26.06.89r. przywieziono z huty „Małapanew” w Ozimku k. Opola dzwon do kościoła. Fundatorami tego dzwonu byli Jan i Kazimiera Kuligowscy z Żalna. Bp Marian Przykucki uroczyście konsekrował dzwon o imieniu Jan Chrzciciel.

27.06.91r. w dzień Odpustu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, postawiono nowy krzyż przy kościele – jego fundatorką była pani Kazimiera Kuligowska.

30.05.91r. nastąpiło poświęcenie Kaplicy Matki Boskiej w Nowym Żalnie.

6.06.92r. po wielu staraniach, z Urzędu Rejonowego w Chojnicach, parafia otrzymała pozwolenie na budowę kostnicy.

23.07.92r. zakończono tynkowanie kościoła. Udało się to przed rocznicą 10-lecia jego poświęcenia.

27.06.94r. – ks. kapelan Krzysztof Porossa poświęcił kapliczkę Matki Boskiej Fatimskiej, postawioną na miejscu pierwszego kultu, tzw. budy – baraku; fundatorką kapliczki była Agnieszka Chrustowska z Żalna.

21.08.94r. odszedł organista Pan Krzysztof Górecki – został organistą w rodzinnej  parafii Dąbrówka koło Sępólna (był od 12.08.88r.).

23.07.95r. nastąpiło poświęcenie krzyża na posesji pana Kazimierza Wytrążek.

W październiku 1995r. wybudowano kostnicę, a 1.11.95r. nastąpiło jej poświęcenie.

W 1995r. na posesji państwa Prądzyńskich został postawiony krzyż z drewna. Krzyż poświęcił ks. Henryk Kroll.

1.09.97r. uroczyście poświęcono nowo wybudowaną szkołę.

14.03.98r. wstawiono w kościele witraż w prezbiterium – Jezus Zmartwychwstały, potem 21.03.98r. drugi witraż Ducha Św.  – oba witraże wykonał Leon Jędrzejewski z Torunia.

Od 5.09.2000r. parafia posiadała swoją pierwszą stronę internetową: www.zalnoparafia.tuchola.pl.

8.09.2001r. szkoła w Żalnie przyjęła imię kard. Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji przybył bp Jan Bernard Szlaga.

28.09.2001r. bp Szlaga ogłosił, że ks. Kroll jest ojcem duchowym dekanatu tucholskiego.

19.07.2002r. zakończono kładzenie polbruku wokół kościoła – wyk. firma Grzegorza Bieska z Żalna.

1.02.2006 ks. Kroll został Radcą Duchowym ad Honores (mianowanym przez ks. bpa Szlagę).

W nocy z 13 na 14 maja 2006 został zamordowany ks. Kroll, a jego pogrzeb odbył się 22 maja 2006r. (13 lipca 2007r. zostali wykryci i ujęci mordercy księdza radcy Henryka Krolla).

Z dniem 23 maja 2006r. parafię objął ksiądz Paweł Młyński, przeniesiony do Żalna ze stanowiska wikarego z Pelplina.

18.06.2006r. zatrudniono organistkę Wioletę Kiedrowicz z Nowej Cerkwii. Na przełomie czerwca i lipca 2006r. powstała schola parafialna „Angelus”.

Wypełniając zalecania wizytacyjne z poprzednich lat, w dniach 11- 16 września 2006 wykonano do kościoła nowe schody z kamienia wraz z poręczami.

Przy kościele parafialnym została usytuowana tablica pamiątkowa ku czci pierwszego proboszcza parafii. Zostały też wyremontowane schody boczne do kościoła. Dokonano zakupu figur Chrystusa, umieszczonych wkrótce przy kościele i na cmentarzu. Ponadto, na cmentarzu położono płytę na grobie zmarłego księdza proboszcza.

Obchodząc pierwszą rocznicę śmierci księdza radcy Henryka Krolla, dokonano poświęcania figury Matki Bożej Fatimskiej. Uroczystościom przewodniczył ksiądz dziekan Jarosław Kaźmierczak, a oprawę muzyczną przygotowała „Schola Cantorum Genevensis” z Gniewu.

18.03.2007r. ukończono kładzenie polbruku przy kościele i plebanii.

15.07.2007r. powstał zespół dziecięcy „Cantate Domino”, a 24.07.2007 powstał Chór św. Cecylii (działał do 18.12.2011r.).

11.10.2007r. z okazji 25-lecia kościoła, Mszę odprawił bp Szlaga, przede Mszą nastąpiło poświęcenie nowego dachu na kościele.

Na początku grudnia 2007r. został przewieszony o jeden poziom wyżej dzwon „Jan”, co dało zamierzony efekt i głos dzwonu stał się donośniejszy.

Na początku stycznia parafia otrzymała 300m polbruku na cmentarz parafialny od Firmy Ginter.

14.09.2009 w Święto Podwyższenia Krzyża, ustawiono nowy krzyż przy ulicy Tucholskiej, a 26.09.2009 ks. prałat Marian Szczepiński poświęcił krzyż przy ul. Tucholskiej.

W ostatnim tygodniu września 2009r. odnowiono figurę Jezusa Chrystusa przy ulicy Chojnickiej.

6.05.2010 nastąpił wyjazd na tygodniową pielgrzymkę do Wilna.

27.05.2010r. miało miejsce poświęcenie sztandaru szkoły – dokonał go ks. infuat Stanisław Grunt.

14.05.2011r. ks. bp Szlaga dokonał poświęcenia w kościele tablicy upamiętniającej piątą rocznicę śmierci ks. Krolla, odbyło się też poświęcenie nowych witraży (św. Jan Chrzciciel i św. Maksymilian Maria Kolbe – ufundowane przez parafian; św. Albert Chmielowski – ufundowany przez gminę Kęsowo; bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – ufundowany przez Sanktuarium MB Królowej Rodzin w Kościerzynie).

8.01.2012r. nastąpiło uroczyste wprowadzenie do parafii relikwii św. Maksymiliana Kolbe. Wprowadzenia dokonał ks. Marian Szczepiński.

6.04.2012r. po raz pierwszy Droga Krzyżowa przeszła ulicami Żalna, rozważania poprowadził ks. Prymas Senior Henryk Muszyński.

W maju 2012r. zamontowano ostatni witraż bł. Jana Pałwa II.

31.05.2012r. nastąpiły obchody 100-lecia istnienia szkoły w Żalnie.

16-23.06.2013r. został poświęcony krzyż przy kościele.

10.01.2014r. w kościele parafialnym w Żalnie odbył się koncert Eleni, poprzedzony występem parafialnego zespołu „Amore amoris salvis”.

26.04.2014r. rozpoczęto w parafii Żalno obchody kanonizacyjne Jana Pawła II; bractwo motocyklowe „Magneto”, które obchodziło trzecia rocznicę powstania, przywiozło „Iskrę Miłosierdzia”, którą można było zabrać do domów (ogień poświęcony jeszcze przez Jana Pawła II).

10.05.2014r. w parafii Żalno odbył się Kongres Różańcowy dekanatu Rytelskiego, konferencję wygłosił ks. Janusz Chyła, rektor WSD, nt.: „Maryja – żywe tabernakulum”.

14.09.2014r. zmarł stuletni parafianin ks. Jan Kostera (urodził się w Żalnie w 1924r.).

6.01.2015r. ulicami Żalna po raz pierwszy przeszedł Orszak Trzech Króli.

7.04.2015r. odbyło się pierwsze spotkanie nowej grupy modlitewnej Franciszkanów Maryi.

23.05.2015r. w parafii w Żalnie odbył się II Kongres Różańcowy dekanatu rytelskiego – konferencję wygłosił ks. Łukasz Wisiecki – moderator Kościoła Domowego w Diecezji Pelplińskiej, nt.: „Współczesne zagrożenia dla naszych rodzin”.

21.05.16r. odbył się III Kongres Różańcowy w Żalnie; konferencję wygłosił ks. dr Sławomir Kunka.

25.06.2016r. ks. proboszcz Paweł Młyński otrzymał dekret ks. bpa Ryszarda Kasyny mianujący go proboszczem Parafii Chrystusa Króla w Kołczygłowach z dniem 16 lipca.

17.07.16r. nastąpiło pożegnanie ks. proboszcza Pawła Młyńskiego i powitanie w parafii księdza proboszcza dr. Wojciecha Korzeniaka.

27.09.16r. świętowano 15-lecie nadania imienia szkole w Żalnie.

13.10.16r. odbyła się pierwsza procesja światła po Nabożeństwie Fatimskim ulicami Żalna, z nową figurką Matki Bożej Fatimskiej. Podczas nabożeństwa dokonano aktu zawierzenia Żalna Matce Bożej Różańcowej.

14-23.10.2016r. odbyła się pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Rzymie, inaugurująca obchody 35-lecia poświęcenia kościoła w Żalnie. W tym czasie parafianie obecni na miejscu w Żalnie wyremontowali wieżę na kościele.

28.10.16r. po raz pierwszy w parafii zorganizowano Bal Świętych i Aniołów.