Rekolekcje: Duch, który umacnia miłość

 

      Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

  1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże,
  2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże,
  3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
  4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej,
  5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień,
  6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA

GODZINA 18.00

MSZA ŚW. I ADORACJA