8 stycznia kolędujemy: ul. 40 PRL, ul. Krótką, ul. Słoneczną, od godz. 13.00. Początek od ul. 40 PRL pierwszy dom przy placu zabaw.

10 stycznia – ul. Polna i Wybudowanie, początek od Wybudowania o godz. 15.30.

11 stycznia – ul. Kościelna i Sportowa, początek od Sportowej i ul. Kościelna od końca od godz. 15.30.

12 stycznia – ul. Młodzieżowa i Szkolna, początek od ul Szkolnej, i Młodzieżowa od końca od godz. 15.30.

13 stycznia nie ma kolęd.

14 stycznia – ul. Dworcowa lewa strona i Kolejowa, Napoleońska, początek od końca ul. Dworcowej, później ul. Kolejowa i ul. Napoleońska od godz. 10.00.

15 stycznia – Nowe Żalno, początek od końca od godz. 13.00.

16 stycznia – kolęda indywidualna dla nieobecnych podczas terminowo planowanych kolęd.

17 stycznia – ul. Starowiejska, początek od pierwszych numerów od godz. 15.30.

18 stycznia – ul. Tucholska, prawa strona ulicy, nr 2-16, od początek od pierwszych numerów od godz. 15.30.

19 stycznia – ul. Tucholska, prawa strona ulicy, nr 18- 26, początek od pierwszych numerów od godz. 15.30.

20 i 21 stycznia nie ma kolęd.

22 stycznia – ul. Tucholska, lewa strona ulicy, początek od końca od godz. 13.00.

23 stycznia – ul. Dworcowa, prawa strona ulicy, od początku, od godz. 15.30.

24 stycznia – ul. Rzemieślnicza, od początku od godz. 15.30.

25 stycznia – kolęda indywidualna dla nieobecnych podczas terminowo planowanych kolęd.

26 stycznia – ul. Pamięci Narodowej, od początku od godz. 15.30.

27 stycznia nie ma kolęd.

28 stycznia – ul. Chojnicka i Kasztelańska, od początku od. godz. 10.00.